Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1

Innovgreen bán gỗ rừng trồng Lạng Sơn

Công ty Innovgreen hiện tại có nhu cầu bán các lô rừng Bạch đàn cao sản tại các địa điểm: xã Tân Minh huyện Tràng Định, xã Hữu Kiên huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn; xã Quảng Sơn, Quảng Thành huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh.
Trân trọng cảm ơn!

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.