Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide 4
slide 2
slide 1

EverEarth® - Plant-a-tree project ENGLISH

Có một thực tế hiện nay là nhà đầu tư chỉ hướng sự quan tâm đến bất động sản khu công nghiệp mà bỏ qua phân khúc nhà ở thu nhập thấp. Trong khi đó nhu cầu sở hữu một căn hộ có giá thành từ 150 - 200 triệu đồng với diện từ 30 đến hơn 40m2 của công nhân và chuyên viên là rất lớn.
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.