Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1
Nhân viên nghiệm thu tại Kontum
Nhân viên nghiệm thu tại Kontum

InnovGreen là nơi liên tục có những cơ hội được học tập, huấn luyện về chuyên môn cao, nơi khuyến khích các cơ hội tự khẳng đinh của mỗi cá nhân và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nhân viên có tinh...

Chi tiết
Nhân viên lâm nghiệp tại Kontum
Nhân viên lâm nghiệp tại Kontum

InnovGreen là nơi liên tục có những cơ hội được học tập, huấn luyện về chuyên môn cao, nơi khuyến khích các cơ hội tự khẳng đinh của mỗi cá nhân và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nhân viên có tinh...

Chi tiết
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.