Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1

Bán cây giống

Bên cạnh việc hợp tác với các đơn vị sản xuất và cung cấp cây giống trong nước, InnovGreen đã xây dựng hệ thống vườn ươm tại hầu hết các tỉnh đang triển khai dự án để chủ động sản xuất cây giống đáp ứng nhu cầu sử dụng của các dự án. Cũng tại các vườn ươm này InnovGreen đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới trong sản xuất cây giống như kỹ thuật cấy mô và giâm hom cây bạch đàn (tạo rễ chùm, tránh gây tác hại cho đất trong quá trình trồng), kỹ thuật xén rễ cây con trước khi trồng bằng chân không giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi dỡ ống bầu lại vừa nâng cao tỷ lệ sống của cây, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh cây bạch đàn

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.