Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1

Công ty TNHH Một thành viên InnovGreen Lạng Sơn

Innovgreen Lạng Sơn
 

Giấy phép đầu tư số: 14104300056 dp Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 21 tháng 02 năm 2008

Tên dự án đầu tư: Trồng rừng gỗ nguyên liệu cao cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và khai thác gỗ

Vốn đầu tư: 50 triệu USD (Năm mươi triệu đô la Mỹ)

Quy mô dự án theo giấy phép: 63.000 ha tại 49 xã thuộc 7 huyện (Văn Quan, Tràng Định, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Bắc Sơn và Đình Lập)

Thời hạn hoạt động: 50 năm

Mục tiêu của dự án: Xây dựng vùng gỗ nguyên liệu cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế FSC. Chủ yếu trồng các loại cây bạch đàn, keo và những cây có giá trị kinh tế cao khác, công suất cung cấp gỗ từ 1 triệu đến 1,5 triệu m3/năm.

Hoạt động kinh doanh thực tế: Trồng rừng nguyên liệu với diện tích 1,778 ha đã được UBND tỉnh quyết định cho phép trồng rừng tại Lộc Bình, Tràng Định và Chi Lăng (số liệu tính đến hết Quý 2 năm 2010)

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.