Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1

Dự án

Đến Việt Nam năm 2004 với ý tưởng “hướng đến môi trường xanh ở Châu Á”, Tập đoàn InnovGreen hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rừng, chế biến nguyên liệu từ gỗ, tính nay đã triển khai dự án tại 6 tỉnh trên toàn quốc.

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.