Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1
Tuyển Phó Giám Đốc Nhà Máy Thanh Hóa
Tuyển Phó Giám Đốc Nhà Máy Thanh Hóa

02/10/2018

1. Tham mưu Giám đốc xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của nhà máy, Xây dựng quy chế lương thưởng.

Chi tiết
Ngày 12/9/2018 Innovgreen Tại Tọa đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững
Innovgreen - doanh nghiệp vì môi trường xanh

24/09/2018

Ngày 12/9/2018 Innovgreen Tại Tọa đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Chi tiết
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.