Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1

Thứ hai, 14/11/2016

Cập nhật tiến độ tích tụ đất và trồng rừng tính đến 01/03/2010

Biểu 01. Tóm tắt tình hình thuê đất và trồng rừng của InnovGreen

Tỉnh Diện tích được UBND tỉnh quyết định cho phép trồng rừng (ha) Diện tích đã thiết kế và nhà thầu đã/đang thi công (ha) Diện tích trồng rừng (ha) Đường rừng (km)
Quảng Ninh 3,071 3,071 3,071 55.36
Nghệ An 978 978 303 1
Lạng Sơn 1,778 1,778 556 21.5
Kon Tum 1,745 1,745 542 30.9
Quảng Nam 1,160.89 1,160.89 50 4
Tổng cộng 8,732.89 8,732.89 4,522 112.76
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.